โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google App และการใช้ Google Classroom สำหรับการเรียนการสอน สาขาบริหารธุรกิจภาคสมทบ รุ่นที่ 29

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:37:34     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 294

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน Google App และการใช้ Google Classroom สำหรับการเรียนการสอน สาขาบริหารธุรกิจภาคสมทบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 13.00-16.00 น

ข่าวล่าสุด