โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 28

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:28:47     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 308

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

ข่าวล่าสุด