โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 24

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:23:47     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 267

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

ข่าวล่าสุด