โครงการฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขาเคมี รุ่นที่ 25

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:24:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 249

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขาเคมี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-12.30 น.

ข่าวล่าสุด