โครงการฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 27

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:26:43     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 240

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

ข่าวล่าสุด