โครงการฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 26

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:25:57     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 292

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

ข่าวล่าสุด