โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 23

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:21:38     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 250

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด