โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:20:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 248

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด ฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวล่าสุด