การทดสอบระบบ e-Testing

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2559 10:33:45     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการทดสอบระบบ e-Testing เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด