โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 21

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:20:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 323

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวล่าสุด