โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Cloud ด้วย Google App For Education สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 20

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:19:30     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Cloud ด้วย Google App For Education สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 

ข่าวล่าสุด