โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 18

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:18:25     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 262

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

ข่าวล่าสุด