กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคารแม่โจ้ 70 ปี

โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ" บรรยายโดย นางศรีกุล นันทะชมภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2559 9:50:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 527

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34