คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศึกษาดูงาน หัวข้อ "การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ"

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2559 9:50:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคารแม่โจ้ 70 ปี

โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ" บรรยายโดย นางศรีกุล นันทะชมภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ข่าวล่าสุด