โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาพลังงานทดแทนปี 2 รุ่นที่ 16

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:16:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 267

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาพลังงานทดแทนปี 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด