โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) รายวิชา ศป241 และ ศท141 รุ่นที่ 2

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2559 18:36:33     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) รายวิชา ศป241 และ ศท141 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด