ประชุมหารือเกี่ยวกับการติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ ประจำอาคารแม่โจ้ 80 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2559 8:46:38     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 371

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบริษัทลานนา คอม เพื่อหารือเกี่ยวกับการติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ ประจำอาคารแม่โจ้ 80 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด