โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" นักศึกษาปีที่4 สาขาเคมี รุ่นที่ 17

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:17:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 268

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" นักศึกษาปีที่4 สาขาเคมี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ข่าวล่าสุด