โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงาน ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:17:23     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน office 365 for education" สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงาน ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

ข่าวล่าสุด