โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) รายวิชา ศป241 และ ศท141 รุ่นที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2559 13:50:49     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) รายวิชา ศป241 และ ศท141 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 1

ข่าวล่าสุด