โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Cloud ด้วย Google App For Education สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี ปี 4 รุ่นที่ 14

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:14:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 263

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Google App For Education สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี ปี 4 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด