โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อการสอน และห้องเรียนออนไลน์ทันสมัยด้วย Google Apps และ Google Classroom รุ่นที่ 13

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:13:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 366

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้สื่อการสอน และห้องเรียนออนไลน์ทันสมัยด้วย Google Apps และ Google Classroom สำหรับคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 09.00-16.00 น.

ข่าวล่าสุด