ประมวลภาพ การประชุม ฟอรั่ม สำนักงานอธิการบดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี (23 ธันวาคม 2558)

ปรับปรุงข้อมูล : 29/12/2558 11:08:43     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 253

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดการประชุม ฟอรั่ม สำนักงานอธิการบดี และการประชุมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด