ประมวลภาพ สวัสดีปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 29/12/2558 10:59:13     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี และมอบประกาศนียบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ข่าวล่าสุด