ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2558 11:15:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 262

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

ข่าวล่าสุด