ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) และศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 11:08:54     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 333

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) และศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559

ข่าวล่าสุด