มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมและศูนย์ภาษา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2558 14:22:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 275

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนรวมและศูนย์ภาษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 70 ปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.30 น. 

ข่าวล่าสุด