ประมวลภาพกิจกรรม GIS Day 2015

ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2558 14:17:30     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงาน GIS Day 2015 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากบริษัท ESRI ประเทศไทยจำกัด

ข่าวล่าสุด