ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Cloud Computing รุ่นที่ 4

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2558 17:28:32     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 270

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม Google App สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น.

ข่าวล่าสุด