ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Cloud Computing รุ่นที่ 7

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2558 16:17:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 273

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม Google App สำหรับนักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ข่าวล่าสุด