ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Cloud Computing รุ่นที่ 5

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2558 16:18:41     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 307

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม Google App สำหรับนักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด