ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Cloud Computing รุ่นที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 28/10/2558 15:24:00     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม Google App สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ข่าวล่าสุด