ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Cloud Computing รุ่นที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 28/10/2558 15:20:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 313

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรม Google App สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ข่าวล่าสุด