ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16 กันยายน 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2558 12:49:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 319

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น  เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด