กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับ นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ จาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน โดยได้จัดแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 4

2) โปรแกรม MS Office365 และ Google App สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 5

3) โปรแกรมตัดต่อ VDO สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 6

 

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2558 10:44:22     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 588

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      27