ประมวลภาพ การบริการวิชาการด้าน ICT นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2558 10:44:22     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 302

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับ นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ จาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน โดยได้จัดแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 4

2) โปรแกรม MS Office365 และ Google App สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 5

3) โปรแกรมตัดต่อ VDO สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 6

 

ข่าวล่าสุด