กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชุมชี้แจงและพิจารณาการดำเนินงานฐานข้อมูลในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อมโยงกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 20/8/2558 16:17:28     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 540

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34