ประมวลภาพ การประชุมผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูล : 20/8/2558 16:17:28     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 305

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สำนักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชุมชี้แจงและพิจารณาการดำเนินงานฐานข้อมูลในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อมโยงกัน

ข่าวล่าสุด