ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)

ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2558 11:43:30     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 381

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 70 ปี สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถเรียนรู้และใช้งานระบบ Speexx ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวล่าสุด