ประมวลภาพ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติ 18-19 สิงหาคม 2558 โดย ปภ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 18/8/2558 11:36:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธรรณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 60 ปี

ข่าวล่าสุด