กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "วิสัยทัศน์และนโยบายภาคการศึกษาของบริษัทไมโครซอฟต์ และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ" โดย MR. Lalit Mohan Solotion Specialist, APAC เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ Microsofte ได้ให้วิสัยทัศน์และนโยบายภาคการศึกษาของบริษัท ไว้ว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีภาคการศึกษา ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนี้

 1. การเกิดใหม่ของอาชีพต่างๆ
 2. ความหลากหลายด้านรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ อายุและระดับการศึกษา ของผู้เข้าเรียน
 3. การเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่บุคคลเป็นเจ้าของอุปกรณ์มากขึ้น

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

  1. Improving Learning Outcome

 • ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้
 • ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • การสร้างและกำหนดแผนการทำงาน
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา

  2. Improving Efficiency & Performance

เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้

 1. ONENOTE
 2. Office Mix
 3. Sway
 4. Office365 DELVE based on Office

Microsoft Academic Programs & Benefits

 1. DreamSpark (Free SW for Students)
 2. BizSpark (Free SW for Start-Ups)
 3. Office365 (Cloud Service)
 4. AZURE in Education (EDU/Research/Student : Cloud Data Center)
 5. Online Learning
 6. MS EDU Camp (Training & Competion)
 7. MSP/INTERN/MACH (MS Student Partner/Talent)
 8. ITA (Microsoft IT Academy)
 9. Imagine Cup (Student SW Competition)

เอกสารเพิ่มเติม

 1. เอกสารข้อมูลและ Benefit ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดได้ที่ http://1drv.ms/1SrmXEw
 2. ONENote for teachers “ http://www.onenoteforteachers.com/…/Collaborating%20in%20th…” ซึ่งจะเป็นการใช้ ทั้ง email , sharePoint , onedrive , onenote ครอบคลุมทั้งหมด ดูรูปแบบการใช้งานได้จาก http://www.onenoteforteachers.com/
 3. Sway เป็นเครื่องมือสร้างเว็บที่ใช้หลักการ WYSIWYG (What You See Is What You Get) https://sway.com/ คลิปแนะนำการใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=-BFoP9GBk3w
 4. Office Mix พร้อมวิธีการใช้งาน https://mix.office.com/
ปรับปรุงข้อมูล : 13/8/2558 15:55:48     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1129

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34