ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร Google App วันที่ 7 สิงหาคม 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 7/8/2558 11:59:17     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 267

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Google App ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด