กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT หลักสูตร Office 365 รุ่นที่ 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดย Office365 อยู่ภายใต้ลิขลิทธิ์โปรแกรมจากบริษัท Microsoft ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้

1) ทำความรู้จักกับ Office365

2) การบริหารจัดการระบบ E-mail

3) การใช้งาน Calendar และการประยุกต์ใช้งาน

4) การใช้งาน Office Online

5) OneDrive และการประยุกต์ใช้งาน

6) การใช้งานกับ Smart Phone

ปรับปรุงข้อมูล : 24/7/2558 9:31:40     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 582

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34