โครงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2558 9:24:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 103 คน มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนสื่อและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

ข่าวล่าสุด