ประชุมผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซด์ วันที่ 3 กรกฏาคม 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2558 9:39:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซด์ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จากกลุ่มแฮกเกอร์ ซึ่งใช้ชื่อ GhostShell มีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในที่ประชุม และผู้พัฒนาเว็บไซด์ จำนวน  20 คน จาก 42 เว็บไซต์ 24 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด