ประมวลภาพการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 4/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2558 16:31:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 4/2558 ขึ้น เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด