ประมวลภาพข่าวประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 11:01:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 256

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด