ประมวลภาพกิจกรรม สร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 11:05:56     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 260

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการกิจกรรมสร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด