ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2558 13:42:53     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 263

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30-15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ บุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร

ข่าวล่าสุด