กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศใหม่ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 จำนวน 5 รุ่น โดยในปีนี้ ได้มีการแนะนำการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเอกสารราชการ ระบบเอกสารอ้างอิง ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ระบบการลาออนไลน์ ระบบการจองสถานที่ ระบบการเงิน (budgetcontrol) เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2558 16:13:44     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 641

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34